ga

Giới thiệu kho học liệu trường THCS Vĩnh Công

Kho học liệu là nơi lưu trữ hệ thống các bài giảng thuộc nhiều môn học. Kho bài giảng được thiết kế và triển khai với mong muốn xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở phục vụ dạy, học trong và ngoài nhà trường, phục vụ mục đích học tập suốt đời, học mọi lúc mọi nơi. Đề làm được việc đó, Ban quản trị hệ thống đã lựa chọn những bài giảng chất lượng tốt nhất từ các giáo viên thông qua các cuộc thi thiết kế bài giảng được tổ chức hàng năm.

Bài giảng trên kho thuộc hai chủ đề: Giáo án ElearningGiáo án Powerpoint.

Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi tới congkhaivinhcong@gmail.com hoặc số điện thoại 0272.3877457